Sekretesspolicy scandicpartners.se, 2024-07-19

1. Förord
scandicpartners.se arbetar aktivt med att skydda sina tjänster samt sina användare. Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att skydda oss och dig mot förlust av och/eller missbruk av personuppgifter som delges oss. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till den information som du lämnar till scandicpartners.se och vi har mycket strikta regler för de personer som har tillgång till användarinformation, servrar och databaser.

2. Behandling av personuppgifter
scandicpartners.se behandlar personuppgifter helt i enlighet med kraven i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), även kallad PuL, samt kraven i lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Dessa lagar innehåller bestämmelser som värnar privatpersoner mot integritetskränkning i samband med behandling av personuppgifter.

scandicpartners.se behandlar personuppgifter som lämnas av kunden i samband med registrering och/eller nyttjande av tjänsten. Dessa uppgifter behandlas för att scandicpartners.se ska kunna fullfölja leverans av sina tjänster, liksom i administrations- och faktureringssyfte. De uppgifter som behandlas är information som lämnas i samband med registrering, liksom information om kunden som är lagrad i faktureringsprogrammets databas. Detta inkluderar uppgifter om namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande. Vi reserverar oss rätten att komplettera personuppgifter med information från privata och offentliga register, till exempel rätten att utföra kreditprövning eller kontrollera adressuppgifter.

Personuppgifterna används som underlag för administration, verksamhetsanalys, tjänsteutveckling, kundinformering samt riktade marknadsföringsinsatser. Om du som kund ej önskar att dina personuppgifter behandlas för ändamål som gäller direkt marknadsföring kan du avanmäla dig genom att kontakta oss.

3. Information om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall vi informera alla som besöker hemsidor som använder sig av så kallade cookies bli informerade om vad cookies används till, samt ges möjlighet att vägra ta emot cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från våra servrar till din webbläsare och den kan inte identifiera dig personligen, utan endast den dator som du använder vid besöket på våra webbsidor.

Cookies används för att säkerställa att vår webbsida samt våra tjänster fungerar säkert och korrekt. Exempelvis behövs cookies för att garantera att inloggningen på användarkonton sker säkert, och för att minska risken för att obehöriga personer kommer åt ditt konto. Cookies behövs också för att vissa funktioner på sajten ska fungera. En cookie kan inte spara program och vi sparar ingen personlig information via cookies, vi kan heller ej spåra personlig information om besökaren via dessa cookies.

Det finns två typer av cookies, den ena kallas för sessionscookie och den andra för permanent cookie. En sessionscookie används för att skicka data mellan din dator och vår server, detta för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, den försvinner när du stänger ner din webbläsare. En permanent cookie lagras på din dator och gör att vår webbsida kan känna igen din dators webbläsare och ip-adress nästa gång du loggar in. Dock kan inte personlig information om besökaren spåras via cookies.

Du kan avstå ifrån att låta våra webbsidor lagra cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dock kommer inte webbsidorna eller webbtjänsterna, alternativt delar av webbsidorna/webbtjänsterna, fungera om du stänger av cookies, då cookies är en integral del av funktionaliteten på våra webbsidor och webbtjänster.